شب
روز
Gugu Mbatha-Raw

Gugu Mbatha-Raw

فیلم[ویرایش]
لری کراون (۲۰۱۱)
صعود ژوپیتر (۲۰۱۵)
ضربه مغزی (۲۰۱۵)
دولت آزاد جونز (۲۰۱۶)
حقیقت مطلق (۲۰۱۶)
دوشیزه اسلون (۲۰۱۶)
دیو و دلبر (۲۰۱۷)
چین‌خوردگی در زمان (۲۰۱۸)
بروکلین بی‌مادر (۲۰۱۹)
مجموعه تلویزیونی[ویرایش]
شهر هالبی (۲۰۰۴)
مأموران مخفی (۲۰۰۶)
مارپل آگاتا کریستی (۲۰۰۷)
دکتر هو (۲۰۰۷)
تماس (۲۰۱۲)
آینه سیاه (۲۰۱۶)
لوکی (۲۰۲۱)

منبع : ویکی پدیا
لوکی | Loki

لوکی | Loki

8.6/10
USA - 2021
زدفلیکس
شب
روز