شب
روز

فیلم

خودجوش | Spontaneous

خودجوش | Spontaneous

6.5/10
USA - 2020
افسانه دورگاماتی | Durgamati: The Myth

افسانه دورگاماتی | Durgamati: The Myth

3.8/10
India - 2020
مشاوره دکتر برای شاعران غمگین | Dr. Bird's Advice for Sad Poets

مشاوره دکتر برای شاعران غمگین | Dr. Bird’s Advice for Sad Poets

6.1/10
USA - 2021
هشت یار اوشن | Ocean's Eight

هشت یار اوشن | Ocean’s Eight

6.8/10
USA - 2018
سیزده یار اوشن | Ocean's Thirteen

سیزده یار اوشن | Ocean’s Thirteen

6.9/10
USA - 2007
دوازده یار اوشن | Ocean's Twelve

دوازده یار اوشن | Ocean’s Twelve

6.5/10
USA - 2004
یازده یار اوشن | Ocean's Eleven

یازده یار اوشن | Ocean’s Eleven

7.7/10
USA - 2001

گودزیلا در برابر کونگ | Godzilla vs. Kong

N/A/10
Australia - 2021
خزانه | The Vault

خزانه | The Vault

6.4/10
Spain - 2021
لیگ عدالت زک اسنایدر | Zack Snyder's Justice League

لیگ عدالت زک اسنایدر | Zack Snyder’s Justice League

8.4/10
UK - 2021
زدفلیکس
شب
روز